dr Monika Nowak

E-mail: mnap@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6038

adiunkt

Nowak

Zainteresowania naukowe:

 • petrologia
 • mineralogia
 • goechemia
 • zasadowe skały wulkaniczne
 • perydotyty i piroksenity
 • procesy związane z wytapianiem magm
 • różnicowanie się magm
 • wulkanologia fizyczna
Artykuły

2017

2015

 • Nowak M., 2015 Wstępna charakterystyka ksenolitów skorupowych z wybranych odsłonięć kenozoicznych skał wulkanicznych z okolic Złotoryi (SW Polska) [W:] Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Vol. 2 (red). Kowalewski G., Rasała M., Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 63–80
 • Machowiak K., Madaj A., Nowak M., Jankowiak I., 2015 Zróżnicowanie mineralogiczne, strukturalne i teksturalne kruszywa granitoidowego i bazaltoidowego pochodzącego z krajowych złóż. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 19, 123-135
 • Ryder P., Nowak M., 2015. Przegląd głównych minerałów pierwiastków ziem rzadkich – złoto XXI wieku. [The major minerals of rare earth elements: gold of the 21st century – review]. Przegląd Geologiczny 6, 348-362

2013

 • Jaworska J., Nowak M., 2013. Anhydrites from gypsum cap-rock of Zechste in salt diapirs. Geology, Geophysics & Environment 39, 233-250
 • Pilski A. S., Wasson J. T., Muszyński A., Kryza R., Karwowski Ł., Nowak M., 2013. Low-Ir IAB irons from Morasko and other locations in central Europe: One fall, possibly distinct from IAB-MG.. Meteoritics and Planetary Science 48, 2531-2541

2012

 • Muszyński A., Stankowski W., Pilski A., Kryza R., Nowak M., 2012. Iron meteorite shower Morasko, Przełazy, Jankowo Dolne [In:] Morasko – The largest iron meteorite shower in Central Europe. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 27-35

2011

 • Nowak M., Muszyński A., Ewertowski M., 2011. Praktyczne aspekty wykorzystania wybranych metod ustalania składu mineralnego w ksenolitach perydotytowych. [Practical aspects of use of selected methods for determining modal mineral compositions in peridotite xenoliths]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 444: 157-170
Streszczenia

2016

 • Nowak M., Munnik F., Michalak P.P., Renno A., 2016 Diversity of minor elements in olivines from mantle xenoliths (Wołek Hill, SW Poland) – PIXE measurements. Vol. 18, EGU2016-9940

2015

 • Oszkiewicz D., Nowak M., Kohout T., McDermott K., Szyszka M., Muinonen K., Penttila A., 2015. Effects of low velocity impacts on basaltoids. European Planetary Science Congress 10,EPSC2015-904
 • Machowiak K., Madaj A., Jankowiak I., Nowak M., 2015. Zróżnicowanie mineralogiczne, strukturalne i teksturalne kruszywa granitoidowego i bazaltoidowego pochodzącego z krajowych złóż. Materiały konferencyjne.
 • Nowak M., & Muszyński A., 2015. Petrology and geochemistry of the peridotite and pyroxenite xenoliths from selected outcrops of the Złotoryja Volcanic Field (SW Poland). Mineralogia Special Papers 43, 71-72
 • Nowak M. 2015. Magma mixing, crustal contamination, contamination before chemical analysis or complex history? The case study from the Wołek Hill, SW Poland. EGU2015-9120
 • Oszkiewicz D., Nowak M., Kohout T., McDermott K., Marciniak L., Muinonen K., Penttila A., 2015. Effects of low velocity impacts on basaltoids. EGU2015-10863

2014

 • Nowak M., Gołębiewska J., Muszyński A., Wnuk E., 2014. Oborniki (Wargowo) 2012 – best documented space debris fall in Poland. Mineralogia Special Papers 42, 86-87
 • Nowak M., Cannatelli C., Esposito R., Runka T., De Vivo B., 2014. Dynamic evolution of the volcanic body from the Wołek Hill (Sudetes, SW Poland) – part II. New fluid inclusions data from mantle xenoliths. Mineralogia Special Papers 42, 88-90
 • Wośkowiak K., Nowak M., Muszyński A., Łobos K., 2014. The new occurrence of the „hyperite” (olivine metagabros) in the Góry Sowie block (SW Poland). Mineralogia Special Papers 42, 113-114

2013

 • Nowak M., Esposito R., Cannatelli C., De Vivo B., Muszyński A., 2013. Dynamic evolution of the volcanic body from the Wołek Hill (Sudetes, SW Poland) based on fluid inclusions from mantle xenoliths. Mineralogia Special Papers 41, 71
 • Nowak M., Michalak P.P., Munnik F., Renno A.D., 2013. The diversity of the Ca content in the olivines from mantle xenoliths (Wołek Hill, SW Poland) – preliminary evaluation of the EPMA data using PIXE measurements. Mineralogia Special Papers 41, 70
 • Nowak M., Gołębiewska J., Muszyński A., Wnuk E., 2013. Oborniki (Wargowo) 2012 possible space debris fall. Meteoroids 2013 Conference Program and Abstracts 40
 • Nowak M., Muszyński A., Michalak P.P., 2013. Testing validity of geochemical mantle domains mixing theory (EM, DM, HMIU-FOZO) for the metasomatized, Cenozoic, lava-driven lithospheric mantle rocks from Złotoryja Volcanic Field (SW Poland). Basalts 2013, Cenozoic Magmatism in Central Europe – Abstracts & Excursion Guides 58-59

2012

 • Nowak M., 2012. Genesis of Cenozoic volcanic rocks based on the study of selected xenoliths from Lower Silesia. Mineralogia Special Papers 40, 120-124
 • Nowak M., & Muszyński A., 2012. Oborniki (Wargowo) 2012 possible meteorite fall – preliminary study. Mineralogia Special Papers 40, 46-48
 • Nowak M., Muszyński A., Grégoire M., Michalak P., Koziura M. 2012. Variability in late-stage interactions between the Cenozoic volcanic host-rock and the mantle xenoliths from the Złotoryja Volcanic Field (Sudetes, SW Poland). European Mineralogical Conference vol.1 EMC2012-673
 • Nowak M., Puziewicz J., Muszyński A., Grégoire M., 2012. The modal mantle metasomatism in the NE part of the Cenozoic Central European Volcanic Province: the example of the Wołek basanite (SW Poland). Geophysical Research Abstracts 14, EGU2012-8270

2011

 • Nowak M., Muszyński A., Dworzyńska M., Józefowicz E., 2011. Geochemical and isotopic variability of selected Cenozoic volcanic rocks from North Sudetic Basin (SW Poland). Mineralogia Special Papers 38, 151-152
 • Nowak M., Koziura M., Stawikowski W., 2011. Petrographic and microstructural data on ultramafic xenoliths from the Muchowskie Hills (Lower Silesia – SW Poland). Mineralogia Special Papers 38, 148-150
 • Nowak M., Muszyński A., Michalak P., 2011. Cenozoic Volcanic Activity in North Sudetic Basin (Lower Silesia, SW Poland) – Possible Evolution Model Based on Combined Petrological, Geochemical and Isotopic Investigation of Lithospheric Xenoliths and Volcanic Host-Rocks. (Gold2011:abs:4086)

2010

 • Nowak M., Puziewicz J., Muszyński A., 2010. Amphibole from peridotite xenoliths, Wołek Hill, north-eastern part of Central European Volcanic Province (SW Poland). Geophysical Research Abstracts 12, EGU2010-9299
 • Michalak P., & Nowak M., 2010. Accessory minerals from mantle xenoliths from Wołek Hill and Wilcza Góra. Mineralogia Special Papers 37, 94-95
 • Nowak M., & Muszyński A., 2010: Mineral assemblages in melt pockets from mantle xenoliths, Wołek Hill (SW Poland). Mineralogia Special Papers 37, 97-98

2009

 • Nowak M., Stawikowski W., Muszyński A., 2009. Sposoby wykorzystania stolika uniwersalnego w XXI wieku. Przegląd Geologiczny 57, 311-312
 • Nowak M., Jankowiak M., Nawrocka J., Muszyński A., 2009. Pulses of volcanic activity at Wołek Hill, Kaczawa Mountains – an example of multiphase volcanic events associated with an old tectonic dislocation. Mineralogia Special Papers 34, 19
 • Nowak M., & Muszyński A., 2009. New data on the Cenozoic basanite from Wołek Hill, Kaczawa Mountains, SW Poland. Mineralogia Special Papers 35, 101
 • Nowak M., & Stawikowski W.,  2009. Peridotite xenoliths in basanites from Wołek Hill, Kaczawskie Mountains, SW Poland. Mineralogia Special Papers 35, 102

2008

 • Napieralska M., 2008. Dyke or sill – a case study from Wołek Hill, Kaczawa Mountains. LASI III Conference. Physical Geology of Subvolcanic Systems: Laccolith, Sills and Dykes. Abstracts, 55-56.
 • Stawikowski W., & Napieralska M, 2008. Peridotite xenoliths in the Neogene basaltoids from Wołek Hill (Sudetes, SW Poland) – microtextural characteristics in the context of deformational record. Proceedings and Excursion Guide, Central European Tectonic Studies Group, SlovTec 2008, 63-65.

2006

 • Napieralska M.,  & Muszyński A., 2006. Peridotite enclaves in picrobasalt from Wołek Hill near Nowy Kościół (SW Poland) – preliminary data. Mineralogia Polonica Special Papers 29, 128-130.
Inne

2017

 • Nowak M. 2017 – Volcanoes of Europe by D. Jerram, A. Scarth & J.C. Tanguy Dunedin Academic Press, Edinburgh/London. – book review. Geologos 23: 227–228

2014

 • Muszyński A., & Nowak M., 2014. Konferencja w setną rocznicę odkrycia pierwszego okazu meteorytu Morasko. [Conference devoted to 100 anniversary of the Morasko Meteorite finding]. Meteoryt 4(92), 3-5
 • Nowak M., & van Loon A.J. (Tom) 2014. Introduction to mineralogy and petrology, by S. Haldar, 2014. Elsevier, Amsterdam – book revision. Geologos 40, 230-231

2013

 • Nowak M., Jaworska J., Duczmal-Czernikiewicz A., Wolniewicz P., 2013. Kolekcja Skarbów Ziemi [Earth Museum of the Faculty of Geography and Geology AMU – the treasures collection on 80 square meters.]. Kurier Wielkopolski 3, 19-21

2012

 • Muszyński A., Karwowski Ł., Pilski A., Kryza R., Nowak M., 2012. Field Excursion to the “Morasko Meteorite” Reserve. Mineralogia Special Papers 40, 139-147

2008

 • Nowak M., 2008. Lasi III – Wyspa Elba. [Lasi III – Elba Island] Kronika Geologos 14/1, 244-246