dr hab. Julita Biernacka

E-mail: julbier@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6037

Stanowisko: adiunkt

Specjalność: petrologia

Biernacka fot

Zainteresowania naukowe:

 • procesy diagenezy w układach: silikoklastycznym i węglanowym
 • skład skał okruchowych jako narzędzie w rekonstrukcjach paleogeograficznych
 • środowisko depozycji, petrografia i diageneza osadów wczesnokarbońskich basenu pomorskiego 
Papers

Selected papers:

 • Biernacka, J., 2014 – What can be learned from the K-Ar ages of illite from Rotliegend sandstones of the fore-sudetic monocline, SW Poland? Geological Quarterly, 59 (2), pp. 257-270.
 • Biernacka, J., 2014 – Pore-lining sudoite in Rotliegend sandstones from the eastern part of the Southern Permian Basin. Clay Minerals, 49 (5), pp. 635-655.
 • Biernacka, J., 2012 – Provenance of Upper Cretaceous quartz-rich sandstones from the North Sudetic Synclinorium, SW Poland: Constraints from detrital tourmaline. Geological Quarterly, 56 (2), pp. 315-332.
 • Biernacka, J., 2012 – Detritus from Variscan lower crust in rotliegend sandstones of the intra-Sudetic Basin, SW Poland, revealed by detrital high-pyrope garnet. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82 (2), pp. 127-138.
 • Biernacka, J., Józefiak, M., 2009 – The eastern sudetic island in the early-to-middle turonian: Evidence from heavy minerals in the Jerzmanice sandstones, SW Poland. Acta Geologica Polonica, 59 (4), pp. 545-565.
 • Biernacka, J., Muszyński, A., Protas, A., 2009 – Petrology of mafic dykes from the margin of the east european platform in Western Pomerania [Petrologia maficznych dajek ze skraju platformy wschodnioeuropejskiej na Pomorzu Zachodnim]. Przeglad Geofizyczny, 57 (4), p. 298.
 • Biernacka, J., Borysiuk, K., Raczyński, P., 2005 – Zechstein (Ca1) limestone-marl alternations from the North-Sudetic Basin, Poland: Depositional or diagenetic rhythms? Geological Quarterly, 49 (1), pp. 1-14.
 • Biernacka, J., Leśniak, G., 2005 – Compaction of medium – And deeply buried Rotliegend eolian sandstones from the area of the Fore-Sudetic Monocline [Kompakcja średnio i głȩboko pogrzebanych piaskowców eolicznych czerwonego spa̧gowca z obszaru monokliny przedsudeckiej]. Przeglad Geologiczny, 53 (3), p. 249.
 • Biernacka, J., 2004 – Heavy mineral suites in Oligocene-Miocene sediments (Fore-Sudetic Monocline, SW Poland): Provenance signals versus weathering alteration. Geologia Sudetica, 36, pp. 1-19.
 • Biernacka, J., Issmer, K., 1996 – Micromorphological analysis of loess deposits from Klępicz, Western Pomerania [Analiza mikrostrukturalna osadów lessowych z Klępicza, Pomorze Zachodnie]. Przeglad Geologiczny, 44 (1), pp. 43-48.